Word donateur

Stichting Semmy heeft als doel om door wetenschappelijk onderzoek de levensverwachting en uiteindelijk het creëren van een overlevingskans van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker (ponsglioom) te verlengen. De overlevingskans bij een hersenstamtumor is namelijk vrijwel 0% met een levensverwachting na diagnose van 2 tot 12 maanden. We moeten van die 0% af!

Als Stichting Semmy hebben we ons gecommitteerd aan VUmc om jaarlijks € 300.000,- ter beschikking te stellen voor het onderzoek. Hoe meer geld er beschikbaar komt, hoe meer mensen er op het onderzoek gezet kunnen worden, hoe eerder resultaten te verwachten zijn, en dus hoe eerder we iets voor kinderen met een hersenstamtumor kunnen betekenen.

U kunt Stichting Semmy op de volgende manieren steunen:

Donaties fiscaal aftrekbaar

Stichting Semmy is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.

 

 

De jaarverslagen van Stichting Semmy vindt u onder de tab Jaarverslagen.

Donateurs, bedankt voor hun bijdrage!