Opbrengst Schoolbioscoop

Vrijdag 3 november was het IKC St Michaelschool even decor voor een heuse schoolbioscoop. Kinderen kwamen ’s middags of ’s avonds samen met hun ouders naar een van de verschillende filmvoorstellingen op de Hofstraat of op de Schritsen. Maar liefst 270 ouders en kinderen kwamen naar deze gezellig activiteit georganiseerd door Family Factory: de organisatie die ouders en kinderen met elkaar wil verbinden door het organiseren van workshops en activiteiten. Om elkaar te ontmoeten, te inspireren en elkaar te helpen.

De opbrengst van deze schoolbioscoop, in totaal een bedrag van € 465,- gaat naar Stichting Semmy.

Bijna iedereen in Harlingen kent de stichting omdat Twan Metz twee jaar geleden werd getroffen door deze ingrijpende ziekte en er vorig jaar aan overleed op 8-jarige leeftijd. Sindsdien worden er regelmatig acties op touw gezet om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze ziekte, waarbij de overlevingskans momenteel nul procent is.
We willen ook iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de schoolbioscoop!!