Ontmoet het onderzoeksteam

VU medisch centrum (VUmc) is een universitair medisch centrum, waar behalve patiëntenzorg, onderwijs en opleiding, het wetenschappelijk onderzoek een kerntaak is. Eén van de pijlers betreft VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker (VONK). Binnen VONK is er op verzoek van Stichting Semmy begin 2008 een speciaal onderzoeksprogramma van start gegaan met als toepasselijke naam VONK-SEMMY. Directe aanleiding was het overlijden van Semmy aan een hersenstamtumor. De start was voorzichtig met een doorlooptijd van vier jaar en twee onderzoeksprojecten. Het eerste onderzoek, uitgevoerd door Viola Caretti, is inmiddels succesvol afgerond middels een promotie en vele publicaties in gezaghebbende internationale tijdschriften. Viola deed belangrijk laboratoriumonderzoek, o.a. als voorbereiding op een experimentele behandeling bij patientjes, waarbij lokaal in de hersenstam een tumorceldodend middel zal worden ingebracht. Dit klinisch onderzoek gaat in 2015 van start. Het tweede onderzoek, uitgevoerd door Marc Jansen, is in 2015 afgerond in de vorm van zijn promotie en leverde ook al meerdere publicaties op.

Marc zette o.a. de zogenaamde autopsie studie op, waarbij – uiteraard met toestemming – direct na overlijden van een patientje het tumorweefsel uit de hersenstam wordt verwijderd om te worden gebruikt voor laboratoriumonderzoek. Ook zette hij klinisch onderzoek op waarbij met een zogenaamde PET-scan wordt onderzocht of de geneesmiddelen hoegenaamd wel de hersenstamtumor bereiken.

Gelukkig zijn er de afgelopen jaren zoveel donaties gedaan, dat Stichting Semmy de omvang van het VONK-SEMMY onderzoek heeft kunnen uitbreiden en dat een vaste doorlooptijd is losgelaten. Het huidige team bestaat nu uit een divers gezelschap, onder leiding van Prof. Gertjan Kaspers. Het laboratoriumonderzoek wordt gecoordineerd door dr. Esther Hulleman, het klinisch onderzoek door dr. Dannis van Vuurden. Momenteel werken er negen mensen binnen het VONK-SEMMY team. Hoe meer geld er beschikbaar komt, hoe meer mensen er kunnen worden aangesteld om onderzoek te doen. Meer onderzoek betekent meer en eerder resultaten, en dan kunnen we eerder iets voor kinderen met een hersenstamtumor betekenen.