Opbrengst gezamenlijke verjaardag

Jan Cees en Nelja vierden onlangs gezamenlijk hun 60e en 65e verjaardag. Omdat dit toch wel kroonjaren zijn, wilden ze het iets grootser aanpakken dan een normale verjaardag. Daarom hebben ze een zaaltje afgehuurd, zodat ze al hun dierbare kinderen, kleinkinderen en vrienden konden uitnodigen.
Omdat ze dankbaar en gelukkig zijn voor het feit dat ze dit in goede gezondheid mochten doen, wilden ze graag de ‘verjaardagsopbrengst’ doneren aan een goed doel.
Ze dachten aan de dappere Tijn, die met zijn nagellakactie zoveel heeft los gemaakt. En na raadplegen van Google kwamen ze uit bij onze stichting.
Tijdens het feest stond er een prachtige ‘collectebus’ die zij gemaakt hadden. De opbrengst uit deze bus overtrof de verwachtingen en was het mooie bedrag van 362,50 euro. Jan Cees en Nelja hebben dit zelf nog aangevuld tot 400 euro.