verslag familiedag

Op zondag 24 juni jl. organiseerden wij wederom onze familie- en lotgenoten dag. De weersvoorspelling was niet super maar eenmaal in Baarn was het prachtig weer om in de speeltuin te zijn. Vanaf kwart voor twaalf druppelden de ouders binnen. Voor sommigen de eerste keer en die liepen wat onwennig naar binnen, maar voor velen was het een prettig weerzien.
Je wilt niet tot onze club behoren maar als je er dan toch tot behoort, is het fijn om mensen die ontmoeten die zonder woorden weten wat jij hebt meegemaakt.

Hetzelfde geldt voor de brussen, ook hier af en toe wat onwennigheid maar die mooie speeltuin lokte ze al gauw naar buiten en zo ontstonden vanzelf contacten.

De Jumbo in Woerden had broodjes, beleg, fruit en pakjes fruitdrank verzorgd. De broodjes hadden we van te voren gesmeerd, samen met onze catering vrijwilliger Richard Klaassens. Elk jaar is hij er weer bij om iedereen van koffie/thee te voorzien en te helpen daar waar nodig. Wij zijn hem daar weer enorm dankbaar voor.

Om half twee begonnen de presentaties. Eerst was daar de cheque uitreiking van Daniek (zusje van Marijn Zandboer*) en haar vriendin Nienke. Zij hadden met een actie op school ruim € 300,- euro opgehaald en reikten een prachtige zelfgemaakte cheque uit.

Daarna reikte Ger Mesken (opa va Rick Gubbels*) nog een cheque uit van € 2.015,25 die zijn dochter Corinne (moeder van Rick*) samen met een moeder van een ander kindje die aan hersenstamkanker overleden is, in ontvangst had mogen nemen naar aanleiding van de Mandaloop. De loop is vernoemd naar de schoonzus van Ger en werd in Tiel-Oost georganiseerd door Clubhuis Tiel, met Buurtsportvereniging Tiel-Oost en SportFriends. Het bestuur wil de Mandaloop dan ook jaarlijks houden dus hopelijk horen we hier vorig jaar ook weer over!

Daarna was het dan tijd voor de onderzoekers. Eerst was er dr. Dannis van Vuurden die uitlegde hoe met geluidsgolven de hersen bloed barrière open kan gaan staan. Hans van Meel kwam daarna en na een korte herhaling van vorig jaar gaf hij aan welke stappen nu gezet zijn in hij laboratorium onderzoek waar hij mee bezig is en wat zich focust op AXL-remmer. Tenslotte kwam dr. Esther Hulleman nog met een mooie toegift over een samenwerking met Stanford met immunotherapie waarmee ook veelbelovende stappen zijn gezet.
Daarna is nog wat gediscussieerd over de toekomst en de samenwerking met het Prinses Máxima Centrum.

Tijdens de presentaties werden de kinderen bezig gehouden door Mariek Nierop, de ontwerpster van ons logo, die ze enige natte verftechnieken bijbracht.

Na een afsluitend drankje en uitvoerig napraten, ging iedereen toch met een tevreden gevoel huiswaarts.

Het blijft een bijzondere bijeenkomst. We danken alle aanwezigen voor hun interesse in de stichting en het steunen daarvan. Zonder dat saamhorigheidsgevoel zou het niet lukken.

John en Nicole