Tom Voûte Young investigator Awards 2018 voor Hans Meel

Spannend… er komt een publicatie aan over een door Stichting Semmy gefinancierd onderzoek. Helaas mogen wij, tot het zover is, er nog niet veel over melden. Maar dat het bijzonder is bewijst wel het feit dat onze onderzoeker Hans Meel vorige week de Tom Voûte Young investigator award voor dit onderzoek heeft mogen ontvangen!

De award is ter herinnering aan de bevlogen hoogleraar kinderoncologie Tom Voûte opgezet. Hij wordt toegekend aan onderzoekers die veelbelovend en vernieuwend kinderkankeronderzoek uitvoeren, zoals het onderzoek van Hans Meel dat in VUmc Amsterdam wordt uitgevoerd door financiering van Stichting Semmy.

We zijn erg trots op Hans!

We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe belangrijk onderzoek naar DIPG is, met jullie donaties kunnen we Hans en zijn collega’s blijven steunen om dit en verder onderzoek mogelijk te maken.

Meer informatie over het onderzoek van Hans:

Ontwikkeling van nieuwe behandelingopties voor hersenstamtumor bij kinderen
Diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG of hersenstamtumor), is de meest agressieve vorm van kinderkanker: de meeste patiënten met een DIPG overlijden binnen een jaar na diagnose en er is geen kans op genezing. Tumoren in de hersenstam kunnen niet operatief worden weggenomen doordat ze zich in een essentieel deel van de hersenen bevinden. Bovendien groeien DIPG cellen vaak tussen de gezonde hersencellen door en zijn er als het ware ‘mee verweven’, wat chirurgie veelal onmogelijk maakt. Daarnaast zijn deze tumoren bijzonder resistent voor chemotherapie, mede doordat geneesmiddelen vaak niet in de hersenen kunnen komen omdat ze worden tegengehouden door de zogenaamde bloed-hersen barrière .

Hans toonde aan dat een bepaald proces in de DIPG cellen zorgt voor het verweven groeipatroon en de therapie-resistentie van DIPG. Bovendien vond hij dat een eiwit dat dit proces aanstuurt actief is in hersenstamtumor cellen. Remming van dit eiwit zorgt ervoor dat DIPG cellen veel gevoeliger worden voor een ander recent gevonden middel. Combinatie van deze 2 middelen maakt de DIPG cellen bovendien veel gevoeliger voor bestraling. Deze combinatie van middelen is selectief voor tumorcellen en komt goed door de bloed-hersen barrière heen. Met proeven in het laboratorium liet Hans bovendien zien dat de combinatie van deze middelen een effectieve behandeling van DIPG vormen. Veelbelovende resultaten die hoop geven voor betere behandelmethoden voor deze nu nog ongeneesbare tumor.

Prijsuitreiking 30 oktober

Voor een overzicht van alle publicaties: http://www.stichtingsemmy.nl/publicaties-vumc/.