Ontmoet Dannis van Vuurden

Dr. Dannis van Vuurden houdt zich met verschillende typen onderzoek rondom DIPG bezig. Als ontwikkelaar van behandelstudies rondom DIPG vervult VUmc een voortrekkersrol in Nederland. Momenteel coördineert hij de VUmc-DIPG-01 studie, waarbij kinderen in ‘fase A’ van de studie naast radiotherapie het middel gemcitabine krijgen, waarbij gekeken wordt of hiermee de DIPG tumoren gevoeliger wordt voor bestraling. Als DIPG tumoren toch weer groter worden na de radiotherapie, wordt in ‘fase B’ van deze studie gekeken of met verschillende anti-kanker middelen de groei van de tumor weer tot staan kan worden gebracht. Daarnaast onderzoekt hij in de laatste fase van ontwikkeling van de DIPG-ABC studie of met locale chemotherapie (carmustine), toegediend via micro-catheters in de DIPG tumor, de tumor kleiner gemaakt kan worden en of deze procedure goed wordt verdragen. Het ligt in de verwachting dat deze studie, na goedkeuring van een Medisch-Ethische Commissie, in 2015 in VUmc gaat lopen.

Het andere onderzoek waaraan Dr. van Vuurden deelneemt is deels in combinatie met de onderzoekers op het laboratorium, maar ook met onderzoekers in het ziekenhuis. Zo hebben ze in het klinisch onderzoek de afgelopen jaren grote stappen gemaakt met PET-onderzoek, waarmee ze kunnen aantonen of medicijnen wel daadwerkelijk in een DIPG-tumor worden opgenomen en in welke mate. Dit heeft mogelijk belangrijke gevolgen voor de toekomst, waarbij ze met deze methode wellicht patiënten kunnen aanwijzen die baat hebben bij een medicijn en zij die hier alleen maar nadelen / bijwerkingen van ondervinden.

Als voorzitter van het Europese DIPG netwerk heeft Dr. van Vuurden samen met onderzoeker Sophie Veldhuijzen van Zanten en collega’s in Europa en Amerika een internationale DIPG Registratie opgezet, waarvan het de bedoeling is dat alle kinderen met een DIPG in Europa (en inmiddels ook Rusland en Turkije) in een anonieme database worden geregistreerd, om zodoende meer te weten te komen over het ziektebeeld en reacties op verschillende behandelingen. Deze registratie zal op zeer korte termijn ook in Nederland starten.

Zowel de onderzoekers in de kliniek als in het laboratorium hebben regelmatig contact met elkaar. Op deze manier ontstaan goede nieuwe onderzoeksideeën. Het is van belang dat vragen uit de dagelijkse patiëntenzorg vertaald worden naar laboratoriumonderzoek en andersom, dat nieuwe behandelingen die in het laboratorium getest worden uiteindelijk vertaald worden naar een nieuwe behandeling voor DIPG.

Dr. van Vuurden houdt zich 50% van de tijd bezig met onderzoek dat gericht is op betere therapieën voor kinderen met een hersentumor, in het bijzonder DIPG. De overige 50% van zijn tijd besteedt hij als kinderoncoloog aan patiëntenzorg, waarbij hij kinderen met allerlei vormen van kanker behandelt, maar hij heeft zich toegelegd op de behandeling van kinderen met een hersentumor.

In zijn vrije tijd houdt Dr. van Vuurden van hardlopen en bezoekt hij graag pop-concerten, films en theatervoorstellingen.

Persoonlijke drijfveren
Doordat Dr. van Vuurden bijna dagelijks bezig is met DIPG, zowel in de patiëntenzorg als in het Europese DIPG Netwerk, ziet hij hoe hoog de noodzaak is om zo snel mogelijk nieuwe therapieën te bedenken, om de trend van de laatste 40 jaar te doorbreken.

Hiervoor is het nodig om onconventioneel, ‘out-of-the-box’ te denken, om deze tumoren op een slimme manier aan te vallen.

“Ik ben als kinderoncoloog opgeleid in VUmc, waar ik ook het afgelopen jaar gepromoveerd ben op ‘nieuwe therapieën bij kinderhersentumoren’. Als kinderoncoloog gespecialiseerd op het gebied van hersentumoren vorm ik de brug tussen de patiënt en het laboratorium-onderzoek, en probeer ik samen met Esther Hulleman de verschillende onderzoekslijnen op DIPG en andere hersentumoren zo  optimaal mogelijk te laten lopen. Internationaal hebben we op het gebied van DIPG een belangrijke coördinerende rol, door ook aan de basis te staan van de internationale registratie en het Europese DIPG Netwerk.”