Vijfde promovendus dankzij Stichting Semmy

Hans Meel cum laude gepromoveerd door verdediging onderzoek ‘preklinische ontwikkeling van op biologie gebaseerde therapeutische strategieën voor agressieve hersentumoren bij kinderen’

Weesp – 5 oktober 2020 – Vandaag heeft onder het toeziend oog van promotoren Dr. Esther Hulleman en Prof. Dr. Gertjan Kaspers, Dr. Hans Meel zijn thesis ‘Preclinical development of biology-based therapeutic strategies for aggressive pediatric brain tumors’ verdedigd en is hierbij gepromoveerd. Meel is sinds 2014 vanuit VUmc (tegenwoordig onderdeel van AmsterdamUMC) betrokken bij onderzoek gefinancierd door Stichting Semmy en sinds vorig jaar ook betrokken bij het nieuwe translationele onderzoek samen met Dr. Esther Hulleman, in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.

Hersenstamkanker

Per jaar krijgen ongeveer tien kinderen de diagnose hersenstamkanker. Deze kinderen komen vrijwel allemaal te overlijden na een gemiddelde ziekteperiode van negen maanden. Hersenstamkanker heet ook wel diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG). Bij DIPG zit er een tumor geheel verweven met de hersenzenuwen in het hersengebied dat de pons heet. In dit gebied liggen vitale functies van het brein, zoals de ademhaling en het pompen van het hart. Hierdoor is operatief verwijderen onmogelijk. De huidige behandeling bestaat uit radiotherapie die levensverlenging, maar geen genezing, kan brengen.

Hans Meel

Tijdens zijn studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit raakte Hans tijdens zijn coschappen in aanraking met de kinderoncologie, en zodoende met kinderen met ponsgliomen. Na zijn opleiding heeft hij korte tijd gewerkt als arts op een algemene kinderafdeling, alvorens te starten met zijn werk binnen het VONK-SEMMY-onderzoeksteam. Sinds 2014 onderzocht Meel daar de rol van groeifactoren, een soort signaalstoffen die cellen aanzetten tot overleven en delen, in DIPG. Hij deed dit door de reactie van gekweekt tumorweefsel, dat oorspronkelijk afkomstig was van patiënten, te onderzoeken op behandeling met medicatie die gericht is tegen deze groeifactoren. “In de eerste jaren hebben we ons er op toegelegd betrouwbare modellen te ontwikkelen”, zegt Hans Meel. “Daarbij zijn we de vele ouders die tumordonaties toelieten nog steeds erg dankbaar. Ook zijn we internationale samenwerkingsverbanden aangegaan waarin we dit materiaal onderling uitwisselden, waardoor het onderzoek in een stroomversnelling terechtkwam. Door deze cellijnen en diermodellen te bestuderen hebben we meerdere aangrijpingspunten gevonden voor toekomstige therapieën. Hierdoor hebben we – dankzij Stichting Semmy – twee nieuwe promovendi en een postdoctoraal onderzoeker aan kunnen nemen die deze behandelstrategie verder gaan uitwerken.”

Huidig onderzoek

Dr. Hulleman en Dr. Meel bestuderen momenteel de biologische mechanismes van DIPG. Wat gaat er mis in de cellen die een tumor in de hersenstam veroorzaken? Door naar de verschillen in eiwitexpressie te kijken, ontdekten zij de invloed van een bepaald eiwit op de ontwikkeling van de tumor. Deze ontdekking staat aan de basis van het vervolgonderzoek bij Prinses Máxima Centrum, dat zich richt op een nieuwe combinatie aan medicatie om DIPG te behandelen.

“Met dank aan Stichting Semmy hebben we de afgelopen jaren grote stappen kunnen nemen in het preklinisch onderzoek naar DIPG, dat samenkomt in mijn thesis ‘Preclinical development of biology-based therapeutic strategies for aggressive pediatric brain tumors’. Ik hoop nog veel jaren bij dit onderzoek betrokken te blijven en te mogen zien dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van een effectieve behandeling voor DIPG.” Aldus de zojuist gepromoveerde (en zeer trotse) Hans Meel.

John Emmerik, mede oprichter Stichting Semmy voegt daar aan toe: “Wow, wat zijn wij blij dat Hans er destijds voor gekozen heeft om het belangrijke onderzoek naar hersenstamtumoren stappen verder te krijgen, en trots zijn we dat wij het mede mogelijk hebben kunnen maken dat Hans Cum Laude is kunnen promoveren!”

Vijfde promovendus

Sinds de start van het onderzoeksteam aan VUmc zijn er inmiddels 5 mensen gepromoveerd doordat zij onderzoek deden gefinancierd door Stichting Semmy: