Berichtje uit het mooie land van Maas & Waal

Vrienden van onze stichting, Ger en Marie stuurden ons een berichtje uit het land van Maas en Waal. Hun tomeloze inzet heeft er toe geleid dat zij op 2 augustus het prachtige bedrag van € 2404,30 naar onze stichting hebben overgemaakt. Een deel van dit bedrag is bij elkaar gelopen door de deelnemers van de Madaloop bij St. Clubhuis Tiel. We zijn enorm blij met deze donatie!